Thẻ tín dụng miễn phí mở thẻ, miễn phí thường niên